Privacyverklaring


Als softwareleverancier is het verwerken van gegevens een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Realite. De privacy van zowel onze klant als eventuele huurders is voor ons van onschatbare waarde. Daarom gaan wij altijd vertrouwelijk om met uw gegevens en is Realite volledig opgemaakt naar de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verwerkt Realite over u?

Realite verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Realite en/of omdat u deze gegevens zelf aan Realite verstrekt. Wanneer u als klant gebruik maakt van Realite, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw adresgegevens
  • Andere gegevens die u actief aan ons verstrekt

Persoonsgegevens die Realite namens u verwerkt

Wanneer u gebruik maakt van Realite, zult u gegevens van anderen aan ons gaan verstrekken. Denk hierbij aan huurders, contacten, en alle informatie over uw portfolio. Hierbij vertrouwt u ons om deze data te verwerken en te beschermen, maar blijft deze data in uw beheer. U bent hierdoor verwerkingsverantwoordelijke en zult daarom ook een verwerkingsovereenkomst met ons sluiten wanneer u gebruik gaat maken van Realite.

Waarom verwerkt Realite persoonsgegevens?

Realite verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hieronder vallen de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst
  • Het verwerken van betalingen
  • Het toesturen van informatie over onze dienst
  • Wanneer u Realite gebruikt worden uw gegevens verwerkt

Verwerkt Realite bijzondere persoonsgegevens?

Voor de diensten die Realite levert is het niet nodig om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Wij verzoeken u dan ook om geen bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u ervan overtuigd bent dat Realite ten onrechte bijzondere persoonsgegevens heeft verwerkt, dan verzoeken wij u om contact op te nemen via info@realite.com.

Hoe lang bewaart Realite uw gegevens?

Realite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. Wanneer u uw abonnement bij ons opzegt, zullen wij uw gegevens niet langer dan 6 maanden in onze database bewaren.

Deelt Realite uw persoonsgegevens met derde partijen?

Realite zal zonder toestemming uw persoonlijke gegevens nooit actief delen met derde partijen, tenzij op grond van wettelijke verplichtingen die aan Realite worden opgelegd.

Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Realite en derde partijen, kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft te allen tijden het recht om de persoonsgegevens die Realite over u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Verzoeken tot het uitoefenen van deze rechten kunt u sturen naar info@realite.com. Realite zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. Wij verzoeken u wel zich bij een dergelijk verzoek te identificeren zodat wij weten dat het verzoek van u afkomstig is. Wanneer u niet tevreden bent met de reactie van Realite op uw verzoek, heeft u daarnaast het recht een melding in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.